Sådan er vores sommerfolde

Et par af vores folde....

Græs og jordfolde

Med store græsfolde, en stor løsdrift og en granskov, har hestene masser af plads.

Har din hest brug for hvile, så har vi plads på vores syge tæt på stalden, hvor vi kan holde øje med at alt er som det skal være.

Grovfoder på foldene

På hver enkelt fold fodrer vi enten med grovfoder i hø-hæk eller efter behov, dette aftales individuelt på hver fold, med heste ejerne.